Thông tin cá nhân
Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã công tác và gắn bó với ngành Ngoại giao từ năm 1990.
Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn
Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1989.
Thông thạo tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Nhật.

Sự nghiệp Ngoại giao
Tháng 11 năm 2022, ông được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Trước đó, ông là Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao từ tháng 02 năm 2018.
Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn bắt đầu sự nghiệp Ngoại giao năm 1990. Từ đó tới nay, ông lần lượt công tác tại Vụ Lễ tân (nay là Cục Lễ tân Nhà nước), Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ban Thư ký Quốc gia (AIPO) thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao. Năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc Nhà khách Chính phủ; sau đó là Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc Nhà khách Chính phủ (năm 2010).

Năm 2014, ông được cử làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia. Sau khi trở về nước, năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao. 

Từ tháng 12/2022, ông là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.

Tặng thưởng
Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn đã được nhận nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý như Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

​​​​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​