• TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI CÔN MINH


  Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)

  No. 507, HongTa Mansion.  1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China
  Tel : +0086-871-3522669 - Fax : +0086-871-3516667

  Email: tlsqcm@yahoo.com

  Website : www.vietnamconsulate-kunming.org

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  updating.gif 

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​