I/Tin Kinh tế - Xã hội/ Socio-Economic News:

- Ngày 13/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017 cho 73 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp đoạt giải vàng; 58 doanh nghiệp đạt giải bạc (Bộ Khoa học & Công nghệ).

  Chi tiết xem tại đường link: http://www.baohaiquan.vn/pages/73-doanh-nghiep-duoc-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2017.aspx.

- On April 13, 2018, The PM has signed Decision No.403/QĐ-TTg on awarding the prizes of the National Quality Award in 2017 to 73 enterprises, in which 15 enterprises won gold medals; 58 enterprises won silver medals (Ministry of Science & Technology).   

For more information, please visit: http://www.baohaiquan.vn/pages/73-doanh-nghiep-duoc-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2017.aspx. 

- Quý I/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,62 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 22,4% kế hoạch xuất khẩu của cả năm. Xuất khẩu vào Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN đều tăng mạnh so với năm 2017 (Hiệp hội Dệt may Việt Nam).

- In the first quarter of 2018, the total export turnover of garments and textiles reached US$7.62 billion, an increase of 13.35% over the same period of 2017, fulfilling 22.4% of the year plan. Exports to the United States, the EU, South Korea, China and ASEAN increased sharply in comparison with 2017 (Viet Nam Textile and Garment Association). 

            - Quý I/2018, có 11/46 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, tăng 2 nhóm hàng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, nhóm Điện thoại các loại & linh kiện đạt 12,6 tỷ USD, tăng 62,3%; dệt may6,43 tỷ USD, tăng 14,9%; máy tính, sản phẩm điện tử & linh kiện là 6,33 tỷ USD, tăng 14,1%; giày dép các loại là 3,44 tỷ USD, tăng 10,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng là 3,69 tỷ USD, tăng 28,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng là 2,03 tỷ USD, tăng 18,4%; gỗ và sản phẩm gỗ là1,94 tỷ USD, tăng 9,5%; máy ảnh, máy quay phim & linh kiện là 1,05 tỷ USD, tăng 41,7%; sắt thép các loại là 1,04 tỷ USD, tăng 38,5% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017…. (Tổng cục Hải quan).

- In the first quarter of 2018, 11/46 groups of products turnover exceeded US$1 billion with the increase of two groups over the same period of 2017, in which phones & components reached US$12.6 billion, increasing 62.3%; textiles and garments touched US$6.43 billion, up 14.9%; computers, electronic products and spare parts reached US$6.33 billion, up 14.1%; footwear amounted to US$3.44 billion, up 10.6%; machinery spare parts and accessories was US$3.69 billion, up 28.7%; transport vehicles and components is USD 2.03 billion, up 18.4%; wood and wooden products were $ 1.94 billion, up 9.5%; cameras, video cameras & components were $ 1.05 billion, up 41.7%; iron and steel is 1.04 billion, up 38.5% in volume and up 57.3% in value over the same period in 2017 .... (General Department of Viet Nam Customs).    

          - GDP của Việt Nam dự kiến đạt 6,6% trong năm 2018, 6,5% trong năm 2019 (Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF).

- Viet Nam’s GDP is expected to reach 6.6% in 2018, 6.5% in 2019 (International Monetary Fund - IMF). 

- Các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch hàng hóa (SGDHH) hoặc tham gia thành lập SGDHH tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập SGDHH, mua cổ phần... với tỉ lệ không quá 49% vốn điều lệ (Nghị định 51/2018 sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/6/2018).

- Foreign investors are allowed to participate in commodities trading through the trading platform or participate in the establishment of trading platform in Viet Nam. Foreign investors are allowed to contribute capital for establishing the trading platform and buying shares ... with the rate not exceeding 49% of charter capital (Decree 51/2018 amended and supplemented effective from 1/6/2018). 

          - Bộ Giao thông vận tải sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 384/570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó ngành hàng không dẫn đầu với số danh mục cắt giảm, đơn giản hóa đạt 74,36%; tiếp đến là đường sắt với 73,08%; đường bộ với 68,5%; đường thuỷ là 67,34%; hàng hải là 65,08%... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- The Ministry of Transport will reduce, simplify 384/570 business conditions in the transportation sector, in which the aviation industry is leading the list with the reduction and simplification of 74.36%; followed by railways with 73.08%; road traffic with 68.5%; waterway is 67.34%; Maritime 65.08% ... in order to create the best conditions for people and businesses.         

 

          - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cắt bỏ 118/345 điều kiện kinh doanh, đã công bố chuẩn hóa 450/508 thủ tục hành chính, từng bước rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Thời báo kinh tế VN).

- The Ministry of Agriculture and Rural Development will cut out 118/345 business conditions, announced the standardization of 450/508 administrative procedures, step by step shorten the specialized inspection time for export and import goods. (Viet Nam Economic Times).

 II/  Tin Văn hóa – Giáo dục, Thể thao – Du lịch/ Cultural - Education - Sport - Tourism News:

- Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy giành cúp Bạc với tác phẩm gắn gốm nghệ thuật Nhà gương do Ban tổ chức giải Cuộc thi thiết kế quốc tế 2017 - A’Design Awards & Competition có trụ sở tại thành phố Como, Italy công bố ngày 16/4/2018./.

- Artist Nguyen Thu Thuy won Silver Cup with a work of ceramic mirror in 2017 International Design Competition - A Design Awards & Competition based in the city of Como, Italy published on April 16, 2018./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​