ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đồng bằng sông Cửu Long vùng cực nam của việt nam, bao gồm 1 thành phố 12 tỉnh. vùng đất này được hình thành từ những trầm tích phù sa bồi dần qua nhiều kỷ nguyên thay đổi mực nước biển. Đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng với những vùng sông nước mênh mông, những vườn cây trái bạt ngàn, sản vật trù phú, con người vừa hào sảng, khí khái, vừa chân chất. nơi đây những vườn quốc gia, sân chim với số loài chim muông động, thực vật quý. đồng bằng sông Cửu Long còn những lễ hội dân gian truyền thống, những loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng sông nước như cải lương, các điệu , điệu hay các bản nhạc, điệu múa của đồng bào Khmer.

MeKong1.jpg

MeKong2.jpgMeKong3.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​