​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

updating.gif

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​